Controle binnen Douane en Accijnzen

II.4.1 Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs

 

Downloaden als pdf

II.4.2 Hoeveelheden gedetecteerd door de drugshonden

II.4.3 Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten

II.4.4 Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten (2012)

II.4.5 Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades

II.4.6 Vaststellingen inzake namaak (in beslag genomen hoeveelheden)