Beheer en dienstverlening door Patrimoniumdocumentatie

I.3.1 Afgeleverde kadastrale uittreksels en onlineraadplegingen

I.3.2 Eigenaars en kadastraal inkomen (KI)

 

Downloaden als pdf

I.3.3 Hypotheken

I.3.4 De landmeterplannen

 I.3.5 Aantal registraties en aangiften

 

Downloaden als pdf

I.3.6 Aantal ingegeven huurcontracten in de database

 

I.3.7 Evolutie van de prijsindex

I.3.8 Prijzen van woningen volgens type en per gewest (2012)

 

I.3.9 Aantal verkopen per prijsschijf, per type en per gewest (2012)

Downloaden als pdf

I.3.10 De Aankoopcomités onroerende goederen

 

Downloaden als pdf

I.3.11 Erfloze nalatenschappen

 I.3.12 De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)

Downloaden als pdf