Beheer en dienstverlening door Fiscaliteit

I.1.1 Aantal belastingplichtigen

 I.1.2 Evolutie van het aantal ingediende aangiften en niet-indieners

Downloaden als pdf

I.1.3 Evolutie van de ingediende aangiften per kanaal (a)

I.1.4 Voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) in de personenbelasting (PB)

I.1.5 Beheer van de ingediende aangiften (toestand op 31/12)

I.1.6 Dienstverlening aan andere federale overheidsdiensten, ministeries en instanties

I.1.7 Aantal btw-belastingplichtigen en voor btw-doeleinden geïdentificeerde niet-belastingplichtige rechtspersonen die een aangifte moeten indienen

I.1.8 Aantal ingediende btw-aangiften (situatie op 31/12)

1.9 Aantal ingediende en behandelde btw-aangiften per kanaal (situatie op 31/12)

I.1.10 Aantal gecreëerde bijzondere rekeningen wegens niet-indiening btw-aangifte

 

I.1.11 Validering door Fiscaliteit van aanvragen om btw-vrijstelling  (Art. 42, § 3, van het Btw-Wetboek)

 

 

Downloaden als pdf