Geschillen behandeld door Fiscaliteit

IV.1.1 Aantal ingediende en behandelde bezwaarschriften

 

 

IV.1.2 Aard van de genomen beslissingen

IV.1.3 Aantal ingediende en behandelde aanvragen tot terugbetaling  (quick wins)

IV.1.4 Evolutie van het aantal hangende zaken (toestand op 31/12)

Downloaden als pdf

IV.1.5 Verdeling van de ingeleide zaken

IV.1.6 Verdeling van de uitspraken (toestand op 31/12)

Downloaden als pdf 

 

IV.1.7 Evolutie van het aantal hangende zaken

IV.1.8 Verdeling van de ingeleide zaken

IV.1.9 Verdeling van het aantal hangende zaken naargelang de graad van de aanleg (toestand op 31/12)

IV.1.10 Verdeling van de uitspraken