Fiscaliteit - Personenbelasting

VI.1.1 Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - Beroepsinkomsten (belastingplichtige en partner samen)

Downloaden als pdf

VI.1.2 Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - Andere belastbare inkomsten (belastingplichtige en partner samen)

Downloaden als pdf

VI.1.3 Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - Aftrekbare bestedingen en (uitgaven die recht geven op belastingverminderingen (belastingplichtige en partner samen)

Downloaden als pdf