Restaurants: uitbreiding ‘duurzaam’ handvest en coaching

Werkgever

Bent u bereid om iets meer te betalen voor een ‘duurzamere’ maaltijd in de refter? Toen die vraag eind 2012 werd gesteld in Fininfo, het intern magazine van de FOD Financiën, hebben 2.564 medewerkers hun mening gegeven. Er was een duidelijke trend bij de deelnemers aan de enquête: 59% antwoordde positief. Toen Fedorest (de beheersstructuur voor de restaurants op federaal niveau) van deze resultaten op de hoogte werd gebracht, onderzocht ze de mogelijkheid om een 100% ‘duurzaam’ menu samen te stellen. Ondertussen werden alvast twee beslissingen genomen.

Het handvest ‘Engagementsverklaring naar een duurzaam restaurant’ dat in 2011 werd opgesteld door de POD Duurzame Ontwikkeling werd uitgebreid tot zeven extra Fedorest-restaurants van de FOD Financiën (twee in Brussel, twee in Wallonië en drie in Vlaanderen).

Tegelijk met het handvest werd ook het coachingprogramma verlengd voor deze restaurants. Specialisten van de vzw Vredeseilanden begeleiden de koks en hun personeel een jaar lang om ze te helpen maaltijden aan te bieden die beter beantwoorden aan de criteria voor duurzame voeding en het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan. Concreet, worden de deelnemers via kookworkshops, opleidingssessies en proeverijen er onder andere toe aangezet om kennis te maken met nieuwe producten, de vegetarische keuken, de seizoensgroenten en de berekening van de milieu- en de gezondheidsimpact.