Duurzaam onderweg met Carpoolplaza

Werkgever

In 2011 werd een onderzoek gevoerd naar de manier waarop de woon-werkverplaatsingen van de medewerkers van Financiën gebeuren. Uit de resultaten is gebleken dat 30% van de medewerkers met de wagen naar het werk komen, waarvan 0,7% carpoolt. Op nationaal vlak carpoolt 4% van de werknemers. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat een derde van de gebouwen van de FOD over te weinig parkeerplaatsen beschikt.

De FOD besloot zich aan te sluiten bij Carpoolplaza, de grootste carpooldatabank van België. Met meer dan 10.000 aangesloten carpoolpartners kan men er snel een geschikte carpoolpartner vinden.

Inschrijven is zeer eenvoudig. Wie wil carpoolen, geeft zijn traject op en de dagen waarop hij dat traject aflegt. Met één simpele muisklik toont het systeem dan de beste partners.

Het is niet de bedoeling om diegenen die met het openbaar vervoer naar het werk komen te overtuigen om te gaan carpoolen. De aansluiting is vooral bedoeld voor de medewerkers die elke dag alleen met de wagen naar het werk pendelen. Toch kan het ook voor de gebruikers van het openbaar vervoer handig zijn om zich in te schrijven. Dankzij het ‘prikbord’ kunnen zij een lastminutecarpoolpartner vinden wanneer zich een staking van het openbaar vervoer voordoet.